Dùng ColorDub khắc phục

[Cà chua]- Nứt trái

26/10/2019 admin 0

A. Nguyên nhân: quá trình canh tác cây cà chua bị thiếu Canxi Mô tả: Canxi tham gia vào trình hình thành khung tế bào, […]