[Đậu Rồng] – trừ nhện đỏ

Giai đoạn cây bắt đầu cho trái và thời tiết khô là điều kiện lý tưởng cho nhện phát triển.

Biểu hiện: đọt non lá bị biến dạng xoắn, nếu dịch hại phát triển mạnh ảnh hưởng đến năng suất của cây.

Biện pháp hóa học: phun các gốc thuốc đặc trị nhện pyridaben, ….

Biện pháp sinh học: phun Virutu-45gr/bình 25lit, không độc hại, an toàn sản phẩm hữu cơ, phun vào cây đang giai đoạn thu hoạch trái vừa là dinh dưỡng bón qua lá vừa kết hợp trừ dịch hại nhện cho cây, phục hồi cây đã bị nhện tấn công gây xoắn đọt, lá. Cây phát triển cơi đọt tiếp theo sẽ thẳng cho trái bình thường.