[Khổ qua] – Chín Trái Non

  • Giai đoạn xuất hiện: Bắt đầu hái trái
  • Nguyên nhân: ngộ độc Kali
  • Cách giải quyết: Phun 2 lần cách nhau 5 ngày
    • Lần 1 phun Uno 10gr/bình 25 lit chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh.
    • Lần 2 phải phun Uno + kèm Anvil ==>> Điều này sẽ làm cho lá khổ qua duy trì được độ dày và sung của lá