[Khổ qua] Nứt trái – 1 Bước xử lý

Trong những năm qua, người trồng khổ qua thường hay lo lắng khi thu hoạch khổ qua trái thường hay bị nứt, kém phẩm chất, giá bán không cao.

Biện pháp khắc phục: phun NanoCanxi liều lượng 1ml/1 lít nước (25ml/bình 25lit), phun trên lá trái khổ qua giai đoạn trái non hình thành vừa tàn bông nụ (như hình bên dưới). NanoCanxi sẽ cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho khổ qua giúp trái đẹp, chống nứt trái.

Phun NanoCanxi giai đoạn tàn hoa giả