Dinh dưỡng Tổng hợp Zyme Fulvic Star

Sử dụng như chất kích thích sinh trưởng hữu cơ tự nhiên, cung cấp dinh dưỡng chuyển hóa thành năng lượng nhanh chóng cho cây hấp thu.

– Phun qua lá: cung cấp dinh dưỡng, Tăng tỷ lệ thụ phấn, đẹp trái, tăng kích thước trái, Tăng trọng lượng trái, màu sắc trái, độ ngọt trái

– Tưới vào đất: phân hủy chất độc thuốc bảo vệ thực vật trong đất, kiểm soát một số loài nấm bệnh hại rễ. Kích ra hệ rễ phát triển mạnh và bảo vệ hệ rễ bằng các chủng enzyme.

Sửa chữa các điều kiện khóang chất dinh dưỡng và tăng sự hấp thu chất dinh dưỡng và khoáng chất vào tế bào rễ bằng cách sử dụng các chất kích thích sinh học hữu cơ, để tối đa hóa khả năng tăng trưởng và năng suất của cây.

Sử dụng định kỳ 1 tuần/lần. Là giải pháp cung cấp dinh dưỡng cần thiết đầy đủ cho cây.

Tưới: liều 1gr/lit nước, Phun quá lá 2g/lit nước, nhỏ giọt: 0.5gr/lit nước.

Liều pha vào hệ thống thủy canh: 0.5gr/lit