Giải độc cây Uno

Mọi người biết đến B1, B12 là 2 Vitamin được dùng nhiều và truyền miệng về dùng để giải độc và chống Shock cho cây, Ngày nay với những phát minh mới, công nghệ ly trích (Extracly) phát triển, các nhà khoa học chiết xuất từ các loại cỏ cây trong tự nhiên tạo ra những sản phẩm hiệu quả cao hơn.

Sản phẩm Uno là kết quả của công trình nghiên cứu đó. Nó dùng rất đa dạng về cách sử dụng, tùy theo nồng độ và mục đích mà ta có liều lượng sử dụng khác nhau:

  1. Dùng để kích ra rễ, tăng đậu trái: Liều 1gr/20lit nước.
  2. Dùng để giâm cành (ngâm vào dung dịch), giảm Shock- Tress, tăng khả năng quang hợp: liều 1gr/5lit nước
  3. Dùng để giải độc thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phun quá liều, phun qua lá liều 10g/20lit.
  4. Giải độc khi vào phân gốc hóa học, hữu cơ chưa hoai: thì phun qua lá 10gr/20lit và kết hợp tưới Zyme Fulvic Star liều 5gr/lit giải độc cho đất (giá thể).

Tham Khảo Thêm về sản phẩm UNO

Mời anh chị làm một thí nghiệm để đánh giá và so sánh hiệu quả của Uno so với B1, B12 giải độc đang bán trên thị trường. Anh/Chị hãy pha thuốc khuẩn nồng độ vượt mức khuyến cáo 5 lần phun vào 2 chậu hao (cùng giống). Sau 1 ngày thấy cây đã bị ngộ độc. Anh/chị tiến hành phun B12 hoặc B1 theo liều lượng giá trị tiền bỏ ra bằng giá mua gói Uno 10gr. Và tiến hành phun mỗi loại một sản phẩm, theo dõi quá trình giải độc diễn ra và tự đánh giá.