Khảm Virus – Virutu

Bệnh khảm Virus gây bệnh xoắn lá trên Ớt, Cà Chua, dưa leo, bí đao, bầu, bí đỏ. Nguyên nhân là do bị đối tượng chích hút truyền vector gây bệnh cho cây.

Trước đây 2 năm, gặp bệnh này mình khuyên nhổ bỏ. Nhưng 1 năm trở lại đây có giải pháp khắc phục hiệu quả, sử dụng sản phẩm Virutu liều 45g/25lit nước phun lặp lại sau 7 ngày với ớt cay, và 3 ngày với dưa leo, bầu, bí.