Super Rooting

Chiết xuất từ: hạt cỏ Lychnis viscaria và hạt cỏ Medicago sativa, Nha đam, Tảo biển.

Qui cách chai 500ml x 35 chai