Đánh giá thực nghiệm Cà Chua tại Nam Sách – Hải Dương (17/11/2019)

Biểu hiện bên ngoài rất giống khảm do Virus, kiểm tra thực địa không phải do Virus. Cần quan sát kỹ, nhận định đúng để có hướng giải quyết cho đúng đối tượng. ( Với sản phẩm Oligal60 đối tượng kiểm soát rộng, trong trường hợp khó phân biệt đánh giá vẫn có thể sử dụng Oligal60 để kiểm soát cả 2 bệnh này)

Vườn 1: Cà chua bị Nấm fusarium meloidogyne spp gây chết.
Nhận biết: Cây chỉ bị bệnh khi chiều cao đạt từ 30cm trở lên, biểu hiện lá xoăn, đọt xoăn, đỉnh sinh trưởng (lóng ngọn ngắn), cây không phát triển và chết. (rất nhầm với khảm virus do chích hút)
Giải phẫu: Nhổ rễ, rễ sưng phù không to, cắt thân có mạch màu đen chạy theo mạch gỗ. 
Khắc phục: Dùng End-Fu xử lý trước khi trồng 1 lit/ 1000lit nước cho 660m2.
Sau khi cấy cây giống phun Oligal 60 liều 4ml/lit.
Vườn 2: Cà chua bị tuyến trùng
Nhận biết: đọt xoắn, lá xoắn kém phát triển (90% khẳng định Virus), giống xoắn lá virus, nhưng khi nhổ rễ lên sẽ thấy rễ phù ra từng cục (tuyến trùng nút thắt), giống củ đậu phộng. chú ý cây chỉ kém phát triển rât lâu cây mới chết. 

Khắc phục: Xử lý đất Oligal 60, liều 4lit/1000lit  nước cho 660m2, trước khi trồng. Và phun Oligal 60 liều 2ml/lit sau khi trồng 1 ngày.