[Dưa hấu] – Phun Virutu khảm dưa hấu

  • Ngày phun thử nghiệm: 27/12/2019 (Phun lần 1)
  • Farmer: Chú Chính
  • Location: Ấp 5, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh
  • Diện tích canh tác 2000m2
  • Đánh giá: đã bị khảm Virus sau khi rầy phấn tấn công.
  • Nghiệm thức : Virutu 45gr/25lit
http://saracoop.com/san-pham/virus-xoan-la/