[TRÌNH DIỄN] VIRUTU – CÀ TÍM

Địa điểm: Xã Vĩnh Trường, An Phú, An Giang

Nhà vườn: Nguyễn Quang Đãng – SDT: 091 9926961