CÔNG TY TNHH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI

Tâm huyết của tôi Saracoop phục vụ cho nền nông nghiệp xanh sạch, năm 2016 tôi bắt đầu quá trình tìm hiểu các sản phẩm công nghệ mới ở các nước có nền khoa học phát triển: Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Autralia, China.

CATALOGUE SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU C.E.O

Năm 2004, tốt nhiệp từ trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh với chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Trong thời gian học tập tại trường tôi đã xây dựng thương hiệu thành công là dịch vụ in và photocopy QUỐC VIỆT (2001 – 2006). Nhận thấy mình không có duyên với chuyên ngành đã học đại học, năm 2008 tôi bắt đầu tìm hiểu hệ thống vận hành kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực nông dược, cập nhật kiến thức cần thiết đào tạo ngành nông học.

Là thành viên sáng lập:

  • Hải Âu Sài Gòn Co., ltd, từ năm 2011. (C.E.O: 2011 – 2016).
  • Cambodia Sciense Crops Co., ltd, từ năm 2013
  • SARA Trade Cooperation Co., ltd (SARACOOP),  từ năm 2016.

Cố vấn cao cấp:

  • Hưng Phú Nông Co., ltd,  từ năm 2016
  • KAMS Agriculture (Cambodia) Co., ltd, từ năm 2016
  • Hệ thống cửa hàng bán lẻ vật tư nông nghiệp Ba Khía, từ năm 2018.

Với bản tính ham học hỏi, thích kinh doanh, và luôn tìm tòi mang những sản phẩm công nghệ mới phục vụ cho nền nông nghiệp nước nhà, tôi đã đi nhiều nước lựa chọn những sản phẩm giải quyết được những vấn đề dịch hại cây trồng phổ biến và khó khắc phục trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam.

Tâm huyết của tôi Saracoop phục vụ cho nền nông nghiệp xanh sạch, năm 2016 tôi bắt đầu quá trình tìm hiểu các sản phẩm công nghệ mới ở các nước có nền khoa học phát triển: Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Autralia, China. 

Giai đoạn 2019 – 2022: Với khẩu hiệu "trở lại để phục vụ", sau 3 năm không tham gia trực tiếp điều hành công việc kinh doanh, tập trung thời gian cho nghiên cứu tìm hiểu sản phẩm công nghệ mới tôi quyết định mang những sản phẩm đó về Việt Nam bắt đầu xây dựng thương hiệu Sara.

C.E.O NGUYỄN QUỐC VIỆT

ĐỐI TÁC SARA