[Trình diễn] – Virutu khắc phục bệnh khảm trên Bí đao

Thời gian bắt đầu: 23/10/2019, Chủ vườn: Anh Hồ Phương, địa chỉ Chợ Sáng, Tân Thạnh Đông, Củ Chi.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI SAU 6 NGÀY PHUN LẦN 1:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI SAU 6 NGÀY PHUN LẦN 2:

Quan sát trái bí đao sau 7 ngày

https://www.facebook.com/virutuxoanlavirus/